Explore Teams

Thousands of teams have chosen FieldLevel to promote their athletes to colleges

7 NAIA Teams in Alberta

Name Type Roster Alumni
University of Alberta
Edmonton , AB
Women's Basketball
NAIA
0
Mount Royal University
Calgary , AB
Women's Soccer
NAIA
0
Mount Royal University
Calgary , AB
Men's Soccer
NAIA
0
The King's University
Edmonton , AB
Men's Soccer
NAIA
0
Keyano College
Fort McMurray , AB
Men's Soccer
NAIA
0
Keyano College
Fort McMurray , AB
Women's Soccer
NAIA
0
University of Calgary
Calgary , AB
Baseball
NAIA
0