Explore Teams

Thousands of teams have chosen FieldLevel to promote their athletes to colleges

28 NAIA Teams in South Dakota

Name Type Roster Alumni
Dakota Wesleyan University
Mitchell , SD
Baseball
NAIA
1
Dakota State University
Madison , SD
Baseball
NAIA
0
Dakota Wesleyan University
Mitchell , SD
Football
NAIA
0
Mount Marty College
Yankton , SD
Baseball
NAIA
0
Dakota State University
Madison , SD
Football
NAIA
0
Mount Marty College
Yankton , SD
Softball
NAIA
0
Mount Marty College
Yankton , SD
Men's Soccer
NAIA
0
Presentation College
Aberdeen , SD
Women's Volleyball
NAIA
0
Dakota Wesleyan University
Mitchell , SD
Men's Basketball
NAIA
0
Presentation College
Aberdeen , SD
Baseball
NAIA
1
Dakota State University
Madison , SD
Women's Basketball
NAIA
0
Presentation College
Aberdeen , SD
Men's Basketball
NAIA
0
Presentation College
Aberdeen , SD
Women's Basketball
NAIA
0
Presentation College
Aberdeen , SD
Men's Soccer
NAIA
0
Dakota State University
Madison , SD
Women's Volleyball
NAIA
0
Presentation College
Aberdeen , SD
Softball
NAIA
0
Presentation College
Aberdeen , SD
Women's Soccer
NAIA
0
Dakota State University
Madison , SD
Men's Basketball
NAIA
0
Mount Marty College
Yankton , SD
Men's Basketball
NAIA
0
Mount Marty College
Yankton , SD
Women's Volleyball
NAIA
0