Brandon High School

Brandon Charter Township, MI

Brandon High School

High School • Women's Volleyball
Brandon Charter Township, MI
JoinedSep 2023
Roster 4
Alumni 0
Coaches
Tarynn Minegar
98 Total Connections
88
Connections
Professional
0
NCAA D1
5
NCAA D2
17
NCAA D3
21
U SPORTS
0
NAIA
14
NCCAA
2
USCAA
0
ACHA
0
2 Year
29
58
Profile Views
Professional
0
NCAA D1
0
NCAA D2
1
NCAA D3
33
U SPORTS
0
NAIA
2
NCCAA
4
USCAA
0
ACHA
0
2 Year
18
1-3 4-7 8+
PLACEMENT      

Placement By Level

Professional
0
NCAA D1
0
NCAA D2
0
NCAA D3
0
U SPORTS
0
NAIA
0
NCCAA
0
USCAA
0
ACHA
0
2 Year
1

Placement By State

MI
1

Commitment To School Commitment Count
Macomb Community College
NJCAA D2 • Warren, MI
1